Chainlink (LINK) Nedir?

Chainlink (LINK) Nedir?

Haziran 2017’de San Francisco şehrinde bulunan finansal teknoloji şirketi Smartcontract kısaltması link olan ve Ethereum blockchain’i erc-20 tabanlı chainlink’i çıkarttı.

Akıllı sözleşmelerin veri akışları, web apİ’leri ve klasik banka hesap ödemeleri gibi zincir dışı kaynaklara erişmesine izin vererek akıllı sözleşmeler ile blockchain arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan güvenli bir blockchain aracı olarak tanımlayabiliriz.

Chainlink geliştiricileri, akıllı sözleşmelerin geleneksel yasal anlaşmalara duyulan gereksinimi değiştirerek birçok endüstride ciddi ölçüde değişim yapabilmiş olmasına rağmen, blockchain teknolojisi ile ilgili fikir birliği protokollerinin akıllı sözleşmelerinin diğer klasik sistemler ile etkin bir iletişim kurulamadığına inandıklarından dolayı blockchain dışı sistemler ile bir köprü vazifesi görmek istediklerini belirtmektedir.

Chainlink ekosistemi, link tokeni ve link ağı etrafında şekillenmektedir.

Api’ler ve diğer platformların piyasaya çıkmasıyla, geliştiriciler iş dünyasında akıllı sözleşmelerin uygulanabilirliği ve kullanılabilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Chainlink ağı, bir veri beslemesi veya başka bir apı’ye sahip olanların, chainlink belirteçleri karşılığında, direkt olarak akıllı sözleşmelere sunmalarına olanak sağlayacaktır.

Bu tür kişiler, apı tabanlı hizmetlerini direkt olarak link karşılığında akıllı bir sözleşmeye ve blockchain sistemine entegre eder.

Chainlink Avantajı Nedir?

Chainlink sistemi, blockchain dışı sistemlerin akıllı sözleşmeler yoluyla blockchain sistemlerine entegre olmasını sağlar. Api tabanlı hizmetlerin blockchain sistemlerinin entegre edilmesi, işlem güvenliği ve 3. kişiler tarafından müdahaleyi ve kullanılabilirliği arttırma bakımından, api tabanlı şirketler için bir çok avantaj sağlamaktadır.

Gelişen blockchain teknolojisi ile çok fazla şirket ve hizmetin blockchain sistemine adapte olması veya kendi blockchain sistemlerini kurmaları zahmetli bir işlemdir.

Chainlink bu noktada, bu blockchain dışı sistemlerin akıllı sözleşmeler ile blockchain sistemlerine adapte olmasını sağlar.

Chainlink Madenciliği Nasıl Yapılır?

Chainlink madenciliği yapılmamaktadır. Bütün chainlink miktarı şirket tarafından üretilmektedir.

Chainlink toplamda 1 milyar adet üretilecektir ve şu anda piyasada bulunan chainlink adedi 508 milyon’dur.